Daito Ryu Aikibujutsu A to Z DVD 5 by Kazuoki Sogawa

 • Sale
 • $49.95 USD
 • Regular price $59.00 USD
Shipping calculated at checkout.


Head of Saigo Ha Daito Ryu Aikibujutsu, Kazuoki Sogawa covers all aspects of the Daito Ryu Saigo Ha Shukikan curriculum in this 5 part series.

Contents include:

 • Shimewaza (Shoden・Chudentasukishime Obiotoshi, Shihootoshi)
 • Aikikasanadori (Ninindori Sannindori)
 • Koshidoriaikikasane (Ninindori, and more)
 • Aikishitaminage
 • Kabekake (Ninindorikabe, Tatami)
 • Karamidori(Ninindori and more)
 • Shihogake (Ninindori)
 • Hiden・Kozagatame (Niningatame)
 • Bukiwaza・Aikikenpo
 • Kagenoaiki
 • Aikikenpo (Kihonwaza, hachimonheihou : Ten ・Kaminari・ Mizu ・Yma ・chi・ Kaze・ Hi ・Sawa)
 • And more

Language: Japanese

Run Time: 45 min.

DAI8D