32nd Japan Kobudo Embu Taikai DVD 4: Jo & Okinawan (Nihon Kobudo Series)

  • Sale
  • $49.95 USD
  • Regular price $59.00 USD
Shipping calculated at checkout.


The Annual Japan Kobudo Embu Taikai showcases the national treasures of Japan - the kobudo (traditional martial arts). This event is held at the prestigious Budokan in Tokyo.
 
This disc includes Okinawan Kobudo, Jo, and others:
 
Ryukyu Hiden Motobu Gotente
Ryukyu Kobujutsu
Itosu Ryu Karate
Shinto Muso Ryu Jojutsu
Muhi Muteki Ryu Jojutsu
Chikubushima Ryu Bojutsu
Negishi Ryu Shuriken Jutsu
Nito Shinkage Ryu Kusarikamajutsu
Yagyu Shingan Ryu Katchu Heiho
Seki Ryu Hojutsu

Language: Japanese
Run time: 65 min.
bcd101