Bujinkan DVD Series 35: Ninja Biken with Masaaki Hatsumi - Budovideos Inc

Bujinkan DVD Series 35: Ninja Biken with Masaaki Hatsumi

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $59.00 USD Prix soldé $39.95 USD
Frais de port calculé au moment du paiement.

Chapters:

Ninja-to
Taito
Metsubushi
Katate Nuki
Koikuchi Kiri
Iai MaAi
Kage no Itto
Kamae
 Ichi no Kamae
 Seigan no Kamae
 Chudan no Kamae
 Tosui no Kamae
 Hasso no Kamae
 Kasumi no Kamae
 Toutoku Hyoshi
Itto Nage
Itto Giri
Happo Biken
 Hiryu no Ken
 Kasumi no Ken
 Muso Ken no Kamae Ura Nami
 Da-to no Ken
 Issen Ken
 Raiko no Ken

About the instructor:

He studied under Toshitsugu Takamatsu, the last ninja who was called the "Tiger of Mongolia," and inherited the sect of the nine Kobudo schools. Togakure-ryu Ninja, Takagi Yoshin-ryu Jutaijutsu, Tiger Fudo-ryu Koppoujutsu, Tamatora-ryu Koppoujutsu, Ungakure-ryu Ninja, Tamashin-ryu Ninja, Yoshikan-ryu Koppōjutsu, Shinden Fudo-ryu Koppoujutsu, Kuki Shinden Ryuhachiho secret sword. The Bujinkan Dojo was established by integrating the essences of the nine schools and has students all over the world.

Language: Japanese with English subtitles

Length: 35 min.

SPD-7035

Bujinkan DVD Series 35: Ninja Biken with Masaaki Hatsumi - Budovideos Inc

Bujinkan DVD Series 35: Ninja Biken with Masaaki Hatsumi

Prix habituel $39.95 USD
Prix habituel $59.00 USD Prix soldé $39.95 USD