Wado Kai DVD 1: Kata Pinan Shodan Godan

  • En oferta
  • $39.95 USD
  • Precio habitual $49.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.


Production of the Wado Ryu Karate video series was supervised by Niwa Shunichi, Kusaka Tsutomu, Kawase Masatoshi and Taura Takatomi of the Japan Wadokai (Japan Karate Federation) and perfomed by Mano Takaichi, Arakawa Touru, Hakaoishi Katsumi, Nishimura Seiji and Nozaki Hiroshi.