Chi Ryaku no Maki (Principles of Earth) Book by Carsten Kuhn

  • In Offerta
  • $39.99 USD
  • Prezzo di listino $49.00 USD
Spese di spedizione calcolate al momento del pagamento.


This book covers the most important techniques of the Ten Ryaku no Maki. This is the 2nd book of the series Tenchijin Ryaku no Maki.

Contents:

Keri no daken kihon
Keri ni taisuru uke
Ken no tsuki gata
Gyaku gi
Hajutsu kyûhô
Torite kihon dori no kata
Nage gata
Shime waza
Kyûsho
Yôgoshu

Softcover
110 pages
346 Illustrations